ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V žádném případě neposkytujeme Vaše osobní údaje třetím stranám (kromě rozsahu potřebného k doručení zboží).
Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu.
Všichni pracovníci MLAD s.r.o., kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.
Pokud si nepřejete dostávat e-maily s našimi akcemi, stačí je vypnout v nastavení vašeho účtu, případně nás o této skutečnosti stačí informovat e-mailem.
Získáváme od Vás pouze jen ty údaje, které skutečně potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky.
Můžete kdykoli požádat o smazání Vašeho účtu a historie objednávek e-mailem, písemně, či osobní návštěvou.

Provozovatel internetového obchodu dynasit.cz je
MLAD S.R.O., PSTRUHÁRSKA 5, 972 51 HANDLOVÁ

Provozovatel získává osobní údaje pomocí registračního formuláře umístěného na stránce dynasit.cz


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vystavení daňového dokladu - faktury, ve smyslu zákona 235/2004 Sb. Zákon o daňi z přidané hodnoty.
Doručení zboží a identifikace zákazníka před odevzdáním předem zaplaceného zboží.
Potvrzení objednávky, platba za zboží, dodání objednaného zboží - telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
Evidence zákazníků za účelem vedení jejich uživatelských účtů na stránce www.dynasit.cz.
Evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací.

SEZNAM ZPRACOVANÝCH ÚDAJŮ

Fakturační údaje - jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, při registraci firem i IČ a DIČ
Údaje pro doručení - jméno a příjmení příjemce, adresa doručení
Kontaktní údaje:
Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení objednávky, komunikace se zákazníkem, doručení zboží kurýrní službou
Adresa elektronické pošty (e-mail) - pro potřeby zasílání potvrzení objednávky a na další komunikaci se zákazníkem
Údaje o Vašich objednávkách - pro potřeby jejich vyřízení a řešení případných reklamací

NUTNOST POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel získává jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku. Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizování objednávky.

TŘETÍ STRANY, KTERÝM BUDOU ÚDAJE POSKYTNUTY
Osobní údaje neposkytujeme žádným společnostem, spravující databáze osobních údajů ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu potřebného na samotné doručení zboží kurýrní službou.

ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ
Naše společnost získané údaje nezveřejňuje.

PRÁVA A POVINNOSTI DOTČENÉ OSOBY
Zákazník společnosti MLAD s.r.o. - dotčená osoba ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "dotčená osoba"), je povinen uvést při registraci účtu do internetového obchodu jen úplné a pravdivé údaje.

Dotčená osoba se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje, a to nejpozději před zrealizováním první objednávky následující po vzniku změny.

Dotčená osoba se zavazuje, že pokud poskytne osobní údaje třetí osobě jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail), koná tak jen s jejím souhlasem a dotčená osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.

Dotčená osoba má právo na základě písemné žádosti nebo e-mailu od provozovatele vyžadovat:

- Informace o stavu zpracování svých osobních údajů.
- Informace o zdroji, z kterého získal její osobní údaje.
- Odpis jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
- Opravu jejich nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.
- Likvidaci jejich osobních údajů. Vymazat je přitom možné jen účet a historie objednávek na internetovém obchodě. V případě již existující a zpracované objednávky musí být osobní údaje archivované v účetním systému společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
- Úpravu osobních údajů může dotčená osoba realizovat vlastnoručně v záložce "můj účet" po přihlášení zákazníka.
- Všechny oprávněné požadavky dotčené osoby budou splněny a dotčená osoba o tomto bude informována do 30 dní od jejich přijetí.

Dotčená osoba může uplatnit svoje práva vyplývající ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, a to: e-mailem, písemně nebo na adrese sídla společnosti.