Podmínky ochrany osobních údajů

 

Zásady práce s Vašimi údaji

Jsme společnost MLAD s.r.o., IČ: 36296261 se sídlem na Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, Slovenská Republika. Společnost je zapsána v OR okresního soudu Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 17553/R

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.dynasit.cz a www.dynasit.sk

Při poskytování našich služeb, prodeji zboží a provozování našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

 

I. Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud nás kontaktujete v souvislosti s našimi produkty a službami, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte a to hlavně prostřednictvím kontaktního formuláře. Jsou to osobní údaje v rozsahu: Jméno, Příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Na základě zaslaných osobních údajů Vás následně budeme kontaktovat v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního základu?

Jde o zpracování na základě či. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

 

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s vámi komunikovat za účelem uzavření smlouvy o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle 30 dní od naší poslední komunikace.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s osobními údaji, které od Vás potřebujeme k zajištění uzavření smlouvy o poskytnutí našeho zboží nebo služeb. Jsou to hlavně fakturační a dodací údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovávat, abychom mohli splnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy – dodání zboží nebo poskytování služeb. Využitím kontaktních údajů budeme s Vámi také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou z obecně závazných právních předpisů (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.

 

Na základě jakého právního základu zpracováváme osobní údaje?

Jde o zpracování na základě či. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a či. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Pokud byste nám tyto osobní údaje neposkytli, nebudeme moci s vámi uzavřít smlouvu o dodání našeho zboží nebo poskytnutí našich služeb.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Během dodání zboží nebo poskytování služeb a poté 10 let od posledního poskytnutí takových služeb nebo dodání zboží.

 

 1. Newsletter (komerční komunikace)

 

Pokud jste si u nás zakoupili zboží nebo služby a zároveň jste výslovně neodmítli zasílání marketingových sdělení použijeme Vaši e-mailovou adresu na zasílání našich marketingových sdělení.

 

Na základě jakého právního základu?

Jde o zpracování na základě či. 1 písm. f) GDPR – naše oprávněné zájmy, kterými jsou marketingová komunikace cílená na naše zákazníky.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od Vašeho posledního nákupu. V případě, že nechcete nadále dostávat naše marketingová sdělení, můžete se kdykoli odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: obchod@dynasit.cz

 

II. Kdo se k údajům dostane?

 

Vaše osobní údaje zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které mají přístup k Vaším osobním údajům z důvodu toho, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25395
 • společnosti podílející se na expedici zboží Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • společnost podílející se na expedici plateb Ekopom s.r.o., M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza, IČO: 45560137, DIČ: 2023039161
 • poskytovatel e-mailingové služby Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928, DIČ: 2021869234
 • marketingová agentura Orodian s.r.o., M. R. Štefánika 1068/6, 97251 Handlová, IČO: 51281112, DIČ: 2120655977

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III. Co byste dále měli vědět

 

V naší společnosti nemáme zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese obchod@dynasit.cz.

 

IV. Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 

Soubory cookies plní různé úkoly, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokáží také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobeny Vaší osobě a Vašim zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nevyhnutelné cookies: jsou potřebné k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tuto kategorii cookies nelze zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se pro sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou také používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete také následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit používání pouze některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů , požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s údaji nezacházíme správně, máte právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je v naší jurisdikci UOOU SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, DIČ: 2021685985 nebo se obrátit na soud.

 

Tyto zásady jsou účinné od 25.04.2022