Vážení zákazníci, Chtěli bychom Vás informovat, že z důvodu čerpání celozávodní letní dovolené budou objednávky přijaté od 18.07.2024 průběžně vyřizovány od 06.08.2024.

Alarm pro záda našich dětí

Věděli jste, že více než 10% dětiček nastupujících do prvních tříd trpí různými deformitami a tedy poruchami páteře? Co je ještě vážnější toto číslo se ve věku 18 let zvyšuje až na alarmující hodnotu 40%. 

K nejvýznamnějším poruchám zdraví děti školního věku patří chybné držení těla, kulatá záda, plochá záda, nesouměrné držení s vysunutým jedním bokem, odstávající lopatky, které při neřešení může vést k vážným deformitám páteře. Je podmíněno nedostatečným rozvojem a ochablostí zádového svalstva, což může souviset s celým komplexem rizikových faktorů. Nedostatek pohybu nevhodné a přetížené školní tašky, které děti drží často v jedné ruce, nevyhovující podmínky školní práce, dlouhé a nesprávné sezení ve školních lavicích a za počítačem, to vše jsou příčiny proč vysoké procento ortopedických chyb jako skolióza, kyfóza, ploché nohy a podobně vzniká již ve školním a dorostném věku. Pokud se uvedené chyby včas nepodchytí, může dojít k nenávratnému poškození páteře, které již nebude možné napravit. Postupně dochází ik deformaci vnitřních orgánů. Žebra se posouvají, hrudník začne měnit svůj tvar a orgány se ve stísněných místech zmenšují a naopak v jiných místech chorobně rostou. Je důležité těmto poruchám resp. onemocněním účinně předcházet.

Nepodceňujte prevenci.

Mezi základní preventivní opatření patří zajištění vhodného primárního školního nábytku přizpůsobeného tělesným parametrům žáků. Vzhledem k růstové akceleraci žáků je třeba průběžně sledovat pracovní místo žáků ve škole i doma a v případě potřeby zajistit výměnu pracovního stolu resp. školní lavice a židle. Při výuce výpočetní techniky dbát na ergonomické pracovní místo s počítačem. Pedagogičtí pracovníci by měli dbát a upozorňovat žáky na správný způsob sezení. Nošení správné ortopedicky vyhovující obuvi, která má být pevná vzdušná a tvarovaná má rovněž důležitý vliv na vývoj postavení nohou a páteře. Na přezouvání jsou nevhodné pantofle, tenisky, sandály bez fixované paty. Sledování správného nošení nošení a hmotnosti školních tašek je rovněž zásadní. Váha tašky se měla pohybovat maximálně od 2,5 kg u žáků prvních ročníků do cca. 5 kg u žáků nejvyšších ročníků. Ani prázdná taška nesmí moc vážit. Podle norem pro výrobce má být hmotnost prázdných školních aktovek pro I. stupeň základních škol maximálně 1200g a pro II. stupeň maximálně 1400g. Školní brašna by měla být pevná, dostatečně vyztužená aby kopírovala povrch páteře. Nejen výběr školní tašky je velmi důležitý. Je třeba ji i správně používat. Zdravá školní taška patří na záda. Neměla by sahat až po pás resp. níže. Vhodnější je kratší a širší taška.

Vytváření podmínek a prosazování volného pohybu žáků během přestávek, efektivní využívání hodin tělesné výchovy a zařazování malých forem tělesné výchovy do vyučovací hodiny takzvané "tělovýchovné chvilky" je další oblastí, na kterou je třeba se soustředit. Nevhodné je pěstování sportů s jednostrannou zátěží. Nedodržování uvedených základních zdravotně hygienických požadavků a podceňování a neřešení této problematiky u dětí vede k rozvinutí chronických degenerativních onemocnění v dospělém věku. Z dětí s neléčenými fixovanými chybami držení těla vyrůstají různě tělesně deformovaní mladí lidé s omezenými možnostmi výběru zaměstnání a často změněnou pracovní schopností až invalidizací. Možné zdravotní následky jsou nepříjemné hlediska estetického ale i zdravotního – bolesti, srdeční nedostatečnost, problémy s dýcháním a podobně.

Při výkonu státního zdravotního dozoru a při plnění preventivních programů a projektů zaměřených na předcházení onemocnění u dětí a mládeže zaměstnanci regionálního úřadu veřejného zdravotnictví se zjišťuje, že prevenci vadného držení těla a ortopedických chyb u dětí a mládeže se nevěnuje dostatečná pozornost, o čemž svědčí neustálé přibývání uvedených poruch a onemocnění. Osvojení si základních pravidel prevence by mělo být proto vlastní každému pedagogovi, ale hlavně rodičům. Monotónním držením těla se vystavujeme nebezpečí problémů s krční hrudní i bederní páteří. Nemluvě navíc o přidružených bolestech hlavy bolesti vystřelující do rukou či do nohou.
S našimi páteřemi žijeme 24 hodin denně. Udělat pro ně něco nezabere moc času nestojí ani mnoho financí. Chce to jen zodpovědnost vůči samým sobě zodpovědnost vůči našim dětem chcete se dozvědět více