Vážení zákazníci, Chtěli bychom Vás informovat, že z důvodu čerpání celozávodní letní dovolené budou objednávky přijaté od 18.07.2024 průběžně vyřizovány od 06.08.2024.

Projekt "JSME V TOM SPOLU"

O PROJEKTU

Fakty o poruchách držení těla a fyziologického vývoje u našich dětí jsou alarmující. Slovenská značka zdravotnických pomůcek Dynasit ve spolupráci s fyzioterapeutkou katařinou Hausnerovou a pedagogickými zástupci základních škol iniciovali projekt zaměřený na základní audit aktuálního stavu fyziologického vývoje žáků základních škol. Pilotní program projektu za významné podpory paní ředitelky Mgr. Ivany Škrtelové proběhl na ZŠ Energetiků v Prievidzi. Odborným vyšetřením se u 53 žáků II. ročníku zjišťoval fyziologický stav z pohledu držení těla a jeho odchylek, symetrie postavení jednotlivých částí těla, zakřivení páteře, svalové a kloubní dynamiky, svalové dysbalance, vývoje chodidel a klenby chodidel a celkového vývinu osově svalového aparátu. Cílem programu je prevencí nebo nápravami předejít závažným vývojovým poruchám osově-svalového aparátu a zajistit tak zdravý tělesný vývoj u dětí.

CO ZÍSKAJÍ RODIČE?

INDIVIDUÁLNÍ VYŠETŘENÍ SVÉHO DÍTĚTE PŘÍMO VE ŠKOLE A BĚHEM VYUČOVÁNÍ.

Děti se nevyšetřují skupinově, ale individuálně, sérií vyšetření s ohledem na jedinečnost každého dítěte a vyšetřování přebíjejí přímo ve škole.

KOMPLEXNÍ ZPRÁVU O AKTUÁLNÍM STAVU FYZIOLOGICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE.

Rodiče obdrží mailem souhrnnou zprávu z vyšetření svého dítěte.

DOPORUČENIA PRE KOREKCIU A PREVENCIU VÝVOJOVÝCH PORÚCH

Návrh doporučení pro rodiče a pedagogické pracovníky o soustavě cvičení, aktivit a pomůcek pro korekci negativních návyků dítěte v oblasti jeho tělesného vývoje.

JAKÁ JSOU ZJIŠTĚNÍ Z VYŠETŘENÍ?

Výsledky z fyziologických vyšetření skupiny dětí v rámci pilotního programu projektu JSME V TOM SPOLU potvrzují odborné statistiky, které ukazují na velmi negativní trend ve fyziologickém vývoji osově-svalového aparátu dětí. Čísla ukazují, že až 68,6 % dětí spadá do skupin se středně chabým a výrazně chabým držením těla. V detailu jsou to středně vážné a vážné deformity, které se bez aktivního zásahu a korekcí budou zhoršovat as vysokou pravděpodobností budou mít výrazný vliv na kvalitu dalšího života a budou způsobovat další zdravotní komplikace. Mluvíme hlavně o odchylkách v postavení hlavy, trupu a končetin, nízké svalové síle hlbolkého stabilizačního systému - CORE, oslabeném břišním svalstvu a celkové svalové dysbalanci, častém špatném postavení kloubů dolních končetin v osách, odchylkách čnem vychýlení páteře (SKOLIÓZY), časté až výrazné přítomnosti celkové hypermobility kloubů a vazů, špatné koordinaci s balancováním, padlých klenbách chodidel a častém chybném postavení hlezenního kloubu. 

UKÁŽKOVÉ FOTO Z VYŚETRENÍ

Výsledky jsou alarmující a je na místě akutně se zabývat tímto společenským problémem. Děti samotné si neuvědomují s jakými nesprávnými návyky je spjat jejich život. Proto je důležité, abychom my rodiče za pomoci pedagogů i odborníků byli ti, kteří se pokusí o změnu. Poslouchejme odborníky a buďme aktivní a důslední v aplikování změn v životě našich dětí. Můžeme začít hned jednoduchými aktivitami ale také pomůckami. Děti ale i my dospělí trávíme nejvíc času ve dni sezením a když nesedíme, tak chodíme. A to jsou právě dvě oblasti, které mají i zásadní vliv na fyziologický vývoj dětí. Děti mají ve více než 90% problémy s vývojem klenby chodidla (tzv. ploché nohy) a to má návazně vliv na nesprávný vývoj vnitřního stabilizačního systému a celkové držení těla. Tradiční statické sezení v „zamčené“ poloze s nesprávným držením těla a ochablým svalstvem zase provází děti více než 8 hodin denně. Proto odborníci doporučují hned a preventivně nasadit preventivní korekční ortopedické pomůcky pro správný vývoj klenby chodidla (ortopedické vložky) a zdravé aktivní sezení na nestabilní podložce (např. Dynasit).


V případě, že byste chtěli zapojit své dítě do programu na vaší škole, vyplňte nezávazný formulář. My se spojíme s Vaší školou a budeme
Vas informovat o dalších detailech a možnostech. 

Naším cílem je zlepšit životy našich dětí přes posílení základních předpokladů pro zdravý, komfortnější a šťastný život. Chceme změnit některé nezdravé stereotypy a špatné návyky u dětí. Je to malá revoluce, ale k velké změně někdy netřeba až tak mnoho. , že naše cíle jsou velké. Věříme, že se snažíme o správnou věc. A víme, že nás je málo. Proto budeme vděční za každého, kdo pomůže finančně, odborně, nebo se jakkoli zapojí a stane se součástí této myšlenky. "JSME V TOM SPOLU".
Uvítáme podnikatele, instituce i filantropy, kteříby ve svém regionu podpořili některou ze škol a tím přímo děti svých zákazníků, rodiny nebo známých.
Odborní lékaři se specializací RHB - fyzioterapie, balneologie a léčebná rehabilitace, ORT - ortopedie a pediatrická ortopedie, OPR - ortopedická protetika nebo fyzioterapeuti jsou v jednotlivých regionech a městech jsou zásadně důležití? Je totiž důležité, aby po základní diagnostice na školách právě oni nadále pracovali na korekcích zdravotního stavu a monitorování dalšího vývoje dětí přímo u sebe na pracovišti.
V neposlední řadě velmi oceníme pokud se k nám připojí influenceri, marketingové a mediální agentury a budou šířit myšlenku projektu "JSME V TOM CELKEM" přes online nebo jiným mediálním kanálem. Budeme rádi pokud se nám ozvou a budou V TOM CELKEM S NÁMI.

 

 Krátká reportáž z projektu na ZŠ Energetiků v Prievidzi