Jako tradiční sezení škodí našemu zdraví

Zní to neuvěřitelně ale tradiční způsob jak jsme zvyklí sedět nám ze střednědobého a dlouhodobého hlediska vážně poškozuje zdraví. Tradiční židle podporují nesprávné držení těla při sezení. Ve skutečnosti nás podporují v hrbení a ruku v ruce v tom, aby se naše svaly stávaly pasivní, slabé, aby ochabovaly. Většina židlí „uzamkne“ tělo do pevné pozice, čímž brání cirkulaci krve a způsobuje sezení se ohnutými zády. Takto svaly, které jsou původní určené k tomu, aby nám pomáhaly, chabnou z důvodu jejich nepoužívání. Sekundární svaly jsou nuceny provádět činnosti, na které vůbec nejsou určeny a naše tělo se tak dostává ven z vystřené polohy a pociťujeme bolest, znecitlivění, ztuhlost krku, bolesti ramen, bolesti zad, nebo ischias (zánět hýžďového svalu). Seznam onemocnění je ještě delší. Ani sezení na ergonomické židli neřeší náš problém tak, jak si myslíme.

Ergonomické židle jsou jistě více než klasické židle avšak ani oni neřeší problém nezdravého sezení v jeho podstatě. Mnoho z nich v kombinaci s nesprávným používáním dokonce zhoršuje zmiňovaný problém a naše bolesti a diskomfort neeliminují. Ergonomická židle, tvářící se, že vás usazuje do ideální polohy funguje stále jen na principu statického sedu a to je moment, kam vlastně míříme. Představte si vaši pánev jako loď, páteř jako její stožár a svaly jako napínací lana. Ano naše tělo je jako silná, nádherná loď navržena tak, aby nás přeplavila životem. Bohužel jen málo z nás by zvládl řídit loď. K tomu, abychom správně řídili naše tělo a šetřili ho, stačí znát pravidla ak nim patří i pravidla jak správně sedět.

Správný sed znamená hýbat se. Nejedná se o viditelný a rušivý pohyb. Při dynamickém sezení tělo podvědomě balancuje a tím aktivuje nejen vnitřní svalstvo ale i další procesy v našem těle. Pohyb stimuluje krevní oběh a udržuje pružnost svalového a kosterního paprátu. Každý lékař dnes ví, že zdravé sezení znamená zpevňovat své tělo zapojováním svalů, které nás při sezení drží a nikoli podporovat naši lenost tím, že mu dovolíme hrbit se.  Při dynamickém sezení aktivujeme a následně stimulujeme naše vnitřní svaly, páteř dosahuje ideálního zakřivení, pánev provádí balanční pohyby, naše pozornost, soustředěnost a následný výkon se zvyšuje tím že dochází k jako při každém cvičení k aktivnější cirkulaci krve a tedy i lepšímu zásobování tkání a buněk kyslíkem. Mysl a tělo jsou úzce propojeny. Ve skutečnosti používáme tutéž část mozku k vykonání pohybu, jakož i k učení. Pohyb posílá kyslík do mozku, čehož výsledkem je větší schopnost koncentrovat se a učit. Zní to občas jako sci-fi, ovšem...

...výzkumy dávají odpovědi

I tzv. mikro pohyby jsou mimořádně důležité. Učitelé ve školkách, základních i středních školách zapojení do výzkumu hlásí, že pokud studenti sedí aktivně, například. na fit míči, snižuje se intenzita špatného chování, u zaměstnanců se snižuje počet dní pracovní neschopnosti, studenti na hodinách jsou více soustředění a dosahují lepších studijních výsledků. Dospělá populace dosahuje vyšší úrovně koncentrace na pracovišti, lepší pracovní výsledky, výrazně také klesá procento PN z důvodu zdravotních problémů s páteří. Odborníci jsou přesvědčeni, že dynamické sezení umožňuje dětem, studentům i dospělým dosáhnout „optimální úrovně probuzení“ nejen v těle, ale také v mysli.

Autoři: Peter Košičár, Ing. Ivan Dobiš