Proč je třeba sedět aktivně?

Odborné doporučení odborníka MUDr. Róberta Rusnáka, PhD proč je důležité změnit tradiční způsob sezení na aktivní a dynamický a které zdravotnické pomůcky jsou pro tuto změnu vhodné.

Správná funkce pohybového systému  je dána rovnováhou mezi svalovým a kloubním systémem a jejich nervovou regulací. Mezi nejdůležitější příčiny poruch pohybového aparátu patří: 

  1. Přetěžování a nevhodné zatěžování páteře
  2. Úrazy
  3. Reflexní mechanismy
  4. Viscerovertebrální vztahy (vztahy mezi vnitřními orgány a pohybovým systémem)
  5. Poruchy statiky a ostatních pohybových stereotypů
  6. Poruchy vývoje opěrné báze

Udržení rovnováhy mezi svalovým a kloubním systémem a snížení příčin poruch pohybového aparátu zajišťuje dynamické sezení na nestabilních podložkách.

Na co ovlivňuje dynamické sezení:

  • Pozitivně ovlivňuje centrální nervovou soustavu (CNS)
  • Posturální svalstvo (horní trapézový sval, prsní sval, biceps, bederní – dříkové svaly, iliopsoas, hamstringy – zadní strana stehen, lýtka). se posiluje (facilituje) tím, že je neustále nuceno vyrovnávat rovnováhu
  • Instabilní, stále se měnící a sedací poloha vytváří nervové impulsy přicházející do CNS

Nervové impulsy  informují o správné poloze těla a tak mozková kůra dává správné příkazy k zapojování správných svalových řetězců, které stabilizují páteř. Je to přístupnější cesta na úpravu, nebo v případě dětí na nácvik správných pohybových stereotypů. Musím připomenout, že správné informace o poloze těla dosáhneme pouze při správném nastavení jednotlivých segmentů páteře a to při vzpřímené poloze zad, protože i při dynamickém sezení můžeme upadnout do uvolněného sedu, i když je toto riziko  mnohem menší, než při statickém sedu. Podstatně jednodušší se však udržíme ve vzpřímené poloze na dynamické podložce, než bez ní. Náprava nesprávného držení postury (držení těla) je tak nejjednodušší. Dynamický sed následně aktivuje hluboký stabilizační systém a tak přispívá k stabilitě páteře. Vyrovnávat nestabilitu musí nejen trup, ale především dolní končetiny. Aktivace svalů chodidla udržuje klenutost planty, případně napomáhá korigovat odchylky. Poloha chodidel během celodenní sedavé práce z hlediska gravitace nepříznivě působí na proudění žilní krve směrem k srdci. Kontrakce svalů bérce pomáhá posunu krve v žilách směrem nahoru. Dynamický sed tím předchází vzniku varixů (křečových žil). Pokud subjekt trpí varixy dochází ke zlepšení a úlevě od bolesti končetin. Neustálým pružením a pohybem jsou odlehčené meziobratlové ploténky, není vytvářen tlak na stejná místa vazového prstence, zmenšuje se riziko vzniku herniací (kýla meziobratlových plotének) a zlepšuje se výživa plotýnek. Změnit způsob sezení ze statického na dynamické sezení a pomoci tak předcházet statickému přetěžování, vzniku funkčních poruch a ulevit bolestem páteře nám dokáže zajistit rehabilitační zdravotnická pomůcka Dynasit. Používáním dynamické podložky Dynasit u dětí, ale i dospělých je možné zajistit správné držení těla, posilovat svalový korzet páteře a také svalstvo pánevního dna. Tímto způsobem se snižuje nástup degenerativních změn na páteři, meziobratlových ploténkách a preventivně se snižuje bolest páteře. Více informací o dynamických podložkách pro zdravé sezení naleznete na https://www.dynasit.sk.

Autor: Peter Košičár
(Rozhovor s  MUDr. Róbertom Rusnákom, PhD, Primárom Neurochirurgickej kliniky ÚVN SNP – FN v Ružomberku, dňa 8.4.2013)